Stichting MissIQ staat niet stil!

Stichting MissIQ staat niet stil!

De Stichting MissIQ bestaat sinds 2011. In de afgelopen 10 jaren zijn in totaal maar liefst zo’n 66 containers met gevarieerd school inventaris naar de eilanden gestuurd. Inderdaad ‘eilanden’, want naast Curaçao was er ook contact met scholen op Aruba en Sint Maarten. Dankzij giften van sponsors en donateurs konden de kosten voor verzending worden betaald. Ook dit jaar (2021) zijn weer containers bij diverse scholen (voor basis en voortgezet onderwijs) op Curaçao en Aruba gelost. En in het najaar gaan weer containers die kant op.
Het materiaal van die scholen daar verkeert in een dermate slechte staat, dat vernieuwing hard nodig is. De Stichting zorgt daarvoor, door hen ‘vintage’ meubilair, sport- en spelmaterialen, computers, boeken e.d. te zenden die zijn geschonken door scholen in Nederland. Deze scholen hebben deze spullen over, omdat zij hun inventaris vernieuwen. Het ‘afgedankte’ materiaal is nog in zeer goede staat. Het krijgt daardoor een nieuw leven op Curaçao, in plaats van vernietigd te worden in Nederland.
Zie: www.stichtingmissiq.nl.
Ook is een container met sportattributen bezorgd bij de sportkoepel SDK op het eiland. Vorig jaar zijn maar liefst 11 grote containers verstuurd.
De opslagruimte van stichting Miss IQ wordt regelmatig bijgevuld met prachtig materiaal: leerlingsets (tafels en stoelen in diverse maten); leermiddelen, kasten, bureaus, knutsel- en speelmateriaal, vergadertafels, digi-borden, etc. etc. 
Ook dit jaar gaan minstens 14 containers weer overzee, daarvan nu ook naar scholen op Aruba.
Inmiddels heeft de Stichting Miss IQ een nieuw project toegevoegd: steun aan kansarme kinderen van Antilliaanse afkomst in Nederland. Alles daarover is te vinden op de website.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.