Stichting MissIQ staat niet stil!

Stichting MissIQ staat niet stil!

De Stichting MissIQ bestaat sinds 2011. In de afgelopen jaren zijn in totaal maar liefst 34 containers met gevarieerd school inventaris naar de eilanden gestuurd. Inderdaad ‘eilanden’, want naast Curaçao was er ook contact met scholen op Aruba en Sint Maarten. Dankzij giften van sponsors en donateurs konden de kosten voor verzending worden betaald. Ook het afgelopen jaar zijn weer containers bij diverse scholen (voor basis en voortgezet onderwijs) op Curaçao gelost.
Het materiaal van die scholen daar verkeert in een dermate slechte staat, dat vernieuwing hard nodig is. De Stichting zorgt daarvoor, door hen ‘vintage’ meubilair, sport- en spelmaterialen, computers, boeken e.d. te zenden die zijn geschonken door scholen in Nederland. Deze scholen hebben deze spullen over, omdat zij hun inventaris vernieuwen. Het ‘afgedankte’ materiaal is nog in zeer goede staat. Het krijgt daardoor een nieuw leven op Curaçao, in plaats van vernietigd te worden in Nederland.
Zie: www.stichtingmissiq.nl.
Ook is een container met sportattributen bezorgd bij de sportkoepel SDK op het eiland.
Voor dit jaar staat een zending van maar liefst 11 grote containers op het programma. De opslagruimte van stichting Miss IQ staat boordevol prachtig materiaal: leerlingsets (tafels en stoelen in diverse maten); leermiddelen, kasten, bureaus, knutsel- en speelmateriaal, vergadertafels, digi-borden, etc. etc.  De komende maanden worden de containers geladen. De bedoeling is dat de containers eind oktober/begin november verscheept gaan worden.


Geen reactie's

Geef een reactie